• No products in the cart.
  • No products in the cart.
Image thumbnail

Cửa hàng ByNature

Vải Gói Quà Furoshiki (The Mimo Size Mini)

Tình trạng: 

Còn hàng

280.000 vnd

Mô tả

Thay thế cho giấy gói, vải gói quà furoshiki là XU HƯỚNG của năm 2023. Vải gói quà "Furoshiki" được xem là nghệ thuật gói quà Nhật Bản.

Gói quà bằng vải không chỉ nghệ thuật mà còn là một cách thực tế và sáng tạo để giảm thiểu rác thải trong gia đình và lan tỏa những giá trị quan trọng xung quanh bạn. Chỉ bao gồm việc gấp và thắt nút đơn giản, rất dễ thực hiện.

Phong cách - Bền vững - Không chất thải - Handmade - 100% Cotton

Xem thêm Vải Gói Quà Furoshiki