• No products in the cart.
  • No products in the cart.
Image thumbnail

Cửa hàng ByNature

1 Súp Lơ Trắng

Xuất xứ: Đà Lạt, Việt Nam
Tình trạng: 

Ngoài mùa

85.000 vnd

Mô tả
Súp Lơ Trắng/ Bông Cải Trắng:
  • Súp lơ trắng ByNature được trồng và thu hoạch theo hướng thuận tự nhiên, theo mùa.
  • Không thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp, sạch và an toàn cho sức khỏe.
  • 1 bông nặng khoảng 600g-900g