• No products in the cart.
  • No products in the cart.
Image thumbnail

Cửa hàng ByNature

500g Bông Cải Xanh Baby

Xuất xứ: Đà Lạt, Việt Nam
Tình trạng: 

Ngoài mùa

95.000 vnd

Mô tả
Bông Cải Xanh baby ByNature:
  • Bông Cải Xanh Baby ByNature được trồng theo hướng thuận tự nhiên, theo mùa.
  • Không thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp.
  • Sạch và an toàn cho sức khỏe, tươi ngon từ vườn.