• No products in the cart.
  • No products in the cart.
Image thumbnail

Cửa hàng ByNature

1kg Gạo Trắng Hương Lài

Tình trạng: 

Hết hàng

110.000 vnd

Mô tả

Gạo trắng hương lài đạt chứng nhận hữu cơ organic châu Âu, JAL, USDA và EU - nguyên liệu phổ biến của ẩm thực khắp thế giới.

Mua Gạo Lứt, Gạo Nếp Cẩm, Gạo Trắng Hữu Cơ, Organic