• No products in the cart.
  • No products in the cart.

Chính sách thanh toán

Phương thức thanh toán

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ có một số tùy chọn khi thanh toán. Bạn có thể chọn thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Nếu bạn thanh toán thông qua chuyển khoản ngân hàng, vui lòng chuyển tiền vào tài khoản của chúng tôi 24 giờ trước ngày giao hàng bạn yêu cầu.

 

Nếu bạn chưa thực hiện thanh toán, chúng tôi có quyền hủy giao hàng.

 

Vui lòng sử dụng thông tin tài khoản ngân hàng được cung cấp dưới đây và nhớ ghi lại tên hoặc số đơn hàng của bạn khi thanh toán.

 

Số tài khoản: 111697493
Tên chủ sở hữu tài khoản: CHRISTIAN KUEHL
Tên ngân hàng: NH Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Chi nhánh: TP.HCM
Tỉnh / TP: TP.HCM
Mã SWIFT (quốc tế): VPBKVNVX

 

Phiếu quà tặng

  • Phiếu quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt.
  • Phiếu quà tặng có thể được sử dụng để mua sản phẩm có giá cao hơn mệnh giá nếu bạn thanh toán khoản chênh lệch. Nếu bạn mua sản phẩm có giá thấp hơn mệnh giá phiếu quà tặng, tiền thừa sẽ không được hoàn trả.
  • ByNature không chịu trách nhiệm thay thế hoặc hoàn tiền nếu phiếu quà tặng bị mất, bị đánh cắp, bị hư hỏng hoặc bị phá hủy dù cho chúng đã được đổi hay chưa.

 

Hủy đơn hàng

Liên hệ với ByNature thông qua email info@bynature.vn nếu bạn muốn hủy đơn hàng mà không cần thanh toán trong vòng 2 ngày trước khi giao hàng.