Phương thức thanh toán

Khi sử dụng dịch vụ của ByNature, bạn sẽ có một số tùy chọn khi thanh toán. Bạn có thể chọn thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Nếu bạn thanh toán thông qua chuyển khoản ngân hàng, vui lòng chuyển tiền vào tài khoản của chúng tôi 24 giờ trước ngày giao hàng bạn yêu cầu.

Nếu bạn chưa thực hiện thanh toán, ByNature có quyền hủy đơn hàng.

Vui lòng sử dụng thông tin tài khoản ngân hàng dưới đây và nhớ ghi lại tên hoặc số đơn hàng của bạn khi thanh toán.

STK: 8007041001428

Tên tài khoản: CHRISTIAN KUEHL

Ngân hàng: VietCapital – Ngân hàng TMCP Bản Việt

Chi nhánh: TP. Hồ Chí Minh

Tỉnh/ Thành phố: Hồ Chí Minh

Phiếu quà tặng

– Phiếu quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt.

– Phiếu quà tặng có thể được sử dụng để mua sản phẩm có giá cao hơn mệnh giá nếu bạn thanh toán khoản chênh lệch. Nếu bạn mua sản phẩm có giá thấp hơn mệnh giá phiếu quà tặng, tiền thừa sẽ không được hoàn trả.

– ByNature không chịu trách nhiệm thay thế hoặc hoàn tiền nếu phiếu quà tặng bị mất, bị đánh cắp, bị hư hỏng hoặc bị phá hủy dù cho chúng đã được đổi hay chưa.

Hủy đơn hàng

Liên hệ với ByNature thông qua email info@bynature.vn nếu bạn muốn hủy đơn hàng mà không cần thanh toán trong vòng 2 ngày trước khi giao hàng.